Zespoły

Poznajcie Mammút

by

Wydawałoby się, że mamuty wymarły dawno temu. Nie byłabym taka pewna. Może na Islandii żyją nadal? Przynajmniej w przenośni. Miano islandzkiego mamuta przyznać można na pewno jednemu z młodych islandzkich zespołów. Młodych… wiekiem, ale już nie…

Introducing Mammút

by

It would seem that mammoths were extinct long time ago. I wouldn’t be so sure. Perhaps they are still alive in Iceland? At least metaphorically. The title of Icelandic mammoth can be certainly given to one…